سولجر دست دوم

سولجر دست دوم

لطفا به این پست رای بدید
[Total: 1 Average: 5]

سولجر دست دوم

 

سولجر دست دوم در قالب دیوار و پشت لوله افقی از سولجر به عنوان پشت بند عمودی استفاده می گردد. قالب های دیوار که توسط سولجر و لوله به صورت یکپارچه درآمده است را می توان به صورت یک سیستم یکپارچه با جرثقیل جابجا نموده و بدون بازوبسته کردن آنها مجددا استفاده نمود. سولجر به شکل مقطع ناودانی دوبله است و در اندازه های 0/5، 1، 1/5، 2، 2/5، 3، 3/5 و 4 متر تولید می گردند.