انواع اسپیسر

انواع اسپیسر و کاربردهای هر یک از آنها در صنعت ساختمان سازی

انواع اسپیسر انواع اسپیسر :( spacer ) در لغت به معنای فاص…
اسپیسر

اسپیسر

اسپیسر اسپیسرها قطعاتی کارآمد در صنعت ساختمان هستند که  مزای…
اسپیسر خورشیدی یا چرخی

اسپیسر خورشیدی یا چرخی

اسپیسر خورشیدی یا چرخی اسپیسر خورشیدی یا چرخی : در سطوح عمودی با وزن …