داربست مدولار مثلثی

داربست مدولار مثلثی

داربست مدولار مثلثی

داربست مدولار مثلثی : داربستی است که به صورت نر و ماده به هم وصل می شوند . این داربست ها از فریم های مثلثی که ارتفاع 50 تا 100 سانتی متر دارند تشکیل شده است . برای اجرای این داربست ها لوله داربستی را به هم متصل می کنند . این داربست ها در اندازه های معین و استاندارد برش داده می شوند و توسط دستگاه جوش به هم جوش می زنند . این لوله ها را از موادی با کیفیت تولید می کنند تا بتوانند مقاومت لازم را در برابر فشار های وارده به آن ها را داشته باشند .این لوله ها را قبل از جوش زدند به خوبی بررسی می کنند تا هیچ درز و شکافی نداشته باشند . وجود درز و شکاف باعث کاهش مقاومت این لوله ها می شود . اگر این لوله ها به میزان کافی مقاوم نباشند باعث ایجاد خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد .

از این داربست ها موارد گوناگونی استفاده می کنند . با تغییر در آرایش این لوله ها می توان میزان مقاومت و باربری داربست را بالا برد . حداکثر میزان باربری این داربست ها حدود 14 تن است .

مزایای استفاده از  داربست مدولار مثلثی  :

داربست مدولار مثلثی : سهولت و سرعت در بازوبسته شدن و عدم نیاز به آچار جهت بست اتصالات.  باربری زیاد در کفراژبندی دالهای بتنی به لحاظ داشتن عضوهای مورب ثابت .  عدم نیاز به کارگر ماهر داربست بندی و مونتاژ توسط کارگر ساده .

داربست مثلثی