لوله آجدار پلاستیکی (کاور بلت)

لوله آجدار پلاستیکی (کاور بلت)

لوله آجدار پلاستیکی (کاور بلت)

لوله قطر 22 میلی متر پی وی سی که به وسیله دستگاه آج خورده و به عنوان رابط میان بلت آبند جهت خروج بلت

اتصال قالب میباشد.این قطعه در داخل سازه دفن میگردد.