مشخصات یک قالب بتنی خوب

یک قالب خوب باید دارای شرایط زیر باشد:

1. باید به اندازه کافی برای مقاومت در برابر فشار یا وزن بتن تازه و بار‌های وارده بر قالب که ناشی از وزن تجهیزات ساختمانی و کارگران هستند، محکم باشد. این امر به طراحی دقیق قالب نیاز دارد، زیرا در نظر گرفتن وزن اضافی برای قالب، بر روی جنبه‌های اقتصادی یک پروژه ساخت اثر می‌گذارد و در نقطه مقابل، عدم استحکام قالب، ممکن است باعث شکسته‌شدن آن شود.

2. قالب بتن برای تحمل وزن بتن بدون ایجاد تغییر شکل، باید به اندازه کافی صلب باشد.
3. باید دارای درزهای آب‌بندی‌شده باشد تا بتن خمیری نتواند از اتصالات آن نشت کند.
4. نباید در هنگام بتن‌ریزی تاب بردارد، خم شود یا فرو رود.
5. به منظور ایجاد کیفیت نهایی خوب برای سطح بتن، سطح داخلی قالب بتن باید صاف و صیقلی باشد. برای رسیدن به این هدف، سطح داخلی قالب بتن معمولاً به نفت خام یا محلول صابون آغشته می‌شود. این کار برداشتن بعدی قالب بتن را هم آسان‌تر می‌کند.
6. کل قالب بتن باید طوری ساخته شود که بتواند به آسانی بدون کمترین آسیبی به سطح یا لبه‌های بتن از جای خود برداشته شود.