کنج های مدولار دست دوم

کنج های مدولار دست دوم

کنج های مدولار دست دوم

 

کنج های مدولار دست دوم برای اتصال پانل های مجاور هم از کنج های مدولار استفاده می شود.

کنجهای خارجی: از این کنج ها برای پوشش دادن قسمت بیرونی سطوح بتن در گوشه های کار استفاده می گردد و عموما” در ابعاد زیر عرضه می شوند: 2.5*2.5 ، 5*5 ،10*5 ، 10*10 و ….

کنجهای داخلی: این کنج ها جهت اتصال دو قالب مجاور هم در قسمتهای داخلی مانند دیوار و ستون، دیوار به دیوار و … می باشد. کنجهای داخلی هم در ابعاد زیر عرضه می گردند: 10*10 ، 15*10 ، 15*15 و…، این کنجها از لحاظ سازه ای مانند قالبهای مدولار می باشند و کلیه قابلیتها و مشخصات قالبهای مدولار(قالب بتن، قالب فلزی،قالب فلزی بتن) را دارا می باشند.