پودر میکروسیلیکا

پودر میکروسیلیکا

پودر میکروسیلیکا

پودر میکروسیلیکا :پودری به رنگ خاکستری که حاوی 95 درصد دی اکسید سیلیسیوم می باشد که از فرایند تولید فروسیلیسیوم در کوره های قوس الکتریکی به دست می آید و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان ساخت ، به بتن افزوده می شود .

پودر میکروسیلیس یا میکروسیلیکا با ضوابط استاندارد آمریکایی ، اروپایی  و ژاپنی  منطبق است. استفاده از میکروسیلیس در بتن ریزی های مجاور ساحل دریا به طور ویژه مورد توجه  ساختمان سازان قرار گرفته است .

به دلیل ویژگی های برجسته پوزولانی میکروسیلیس، استفاده از آن جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش دوام بتن رو بهمورد توجه قرار گرفته است . میکروسیلیس یک محصول فرعی از کوره های قوس الکتریکی در جریان تولید آلیاژهای فروسیلیس می باشد.

پودر میکروسیلیس یا دوده سیلیسی

پودر میکروسیلیس یا دوده سیلیسی معمولا برای تولید بتن های با مقاومت فشاری بالا به کار می رود . ترکیب پودر میکروسیلیس با بتن احتمال بروز پدیده سرطان بتن را کاهش خواهد داد.

افزودن 5 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفی از محصول پودر میکروسیلیکا به طرح اختلاط بتن می تواند مقاومت فشاری بتن را 1000 تا 12000 psi بالا ببرد. بتن فرموله شده با پودر میکروسیلیس در برابر سایش و ضربه مقاومت بالاتری خواهد داشت و همچنین در برابر تغییرات دما و سیکلهای ذوب و یخبندان مقاومت بالاتری از خود نشان خواهد داد .

پس از افزودن پودر میکروسیلیکا به بتن به دلیل سطح بسیار آزاد ذرات دوده سیلیسی ، موجب کاهش آب بتن در محدوده 10 الی 15 درصد خواهد شد.