واشر دولوله دست دوم

واشر دولوله دست دوم

واشر دولوله دست دوم

 

 

این نوع واشر در مواقعی که بجای سولجر از دولوله جهت پشت بند قالب استفاده می شود کاربرد دارد.

واشر دو لوله

در قالب بندی دیوارهای حائل و هچنین ستونها و موارد مشابهی که در پشت بند آنها بجای سولجر از دو عدد لوله برای اتصال بولت ها استفاده شده ، از واشر دولوله دست دوم جهت فیکس نمودن بولت به قالب و پشت بند استفاده می کنند و در پایان مهره بولت را می بندند . واشرهای دو لول دست دوم به علت شکل و فرمی که واشر دولول دارد از نظر کارایی هیچ فرقی با واشرهای نو ندارند ، پس از نظر قیمتی بسیار به نفع خریداران است چرا که با قیمت مناسب و پایین تر می توانند واشر دولول دست دوم را تهیه کنند شرکت تنها پولاد تولید کننده انواع قالب فلزی بتن و تجهیزات قالب بندی بتن