واتر استاپ حفره دار دیواری برای آب بندی درزهای اجرائی و انبساطی و مقاطع قطع بتن ریزی مورد استفاده قرار می گیرند.

در انواع اسپیسر   واترستاپ حفره داردیواری عموماً به دو گونه تخت و واتراستاپ حفره داردیواری طراحی و تولید می گردد .

 واتر استاپ حفره داردیواری از مواد خام پلی ونیل کلراید (pvc)

مرغوب و بر اساس استاندارد ASTM طراحی و تهیه گردیده است.

و بدلیل انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا در آب بندی و درزبندی انواع پروژه های آب و فاضلاب،

سدها ، کانال ها ، استخرها و …

بمنظور جلوگیری از نشت وعبور آب از درزهای اجرائی و انبساطی مورد استفاده قرار می گیرد .

واتر استاپ حفره دار دیواری یک نوع از دیوار است که دارای یک مرکز توخالی است که می تواند

به عنوان متشکل از دو “پوسته” جدا شده توسط یک فضای خالی توصیف کرد  مطالعه بیشتر در  تنها پولاد

واتراستاپ حفره داردیواری

برگ بیرونی، که می تواند آب نفوذ پذیر باشد، برای جلوگیری از نفوذ به بار می آید،

اما بارها از نفوذ باد جلوگیری می کند

حفره پشت برگ بیرونی هر گونه آب نفوذی را برای تخلیه چهره حفره برگ بیرونی و ایمن به بیرون عبور می دهد،

حفره را به یک محل مناسب برای قرار دادن انواع مختلف عایق مواد.معمولا دانه های پلی استایرن، و عایق های پشم معدنی،

در حال حاضر تمام دیوارهای حفره ساخت جدید حاوی عایق بندی و میلیون ها خانه با واتراستاپ حفره داردیواری ساخته می شود،

واتراستاپ حفره داردیواری برای جلوگیری از نفوذ آب طراحی شده اند هر چند نفوذ مرطوب می تواند هنوز رخ دهد

یک پل ممکن است داخل حفره ممکن است شکل بگیرد

که اجازه می دهد که آب باران به سطح داخلی اموال منتقل شود این اتفاق در موارد زیر اتفاق می افتد:

1-حفره ها نادرست پر شده اند

2- اتصال دیوار به درستی نصب شده است

3- مانع در حفره ها وجود دارد

4- عایق به درستی نصب نشده

از خانه خود محافظت کنید

رطوبت نه تنها باعث آسیب رساندن به تزئینات، خراب شدن رنگ و کاغذ دیواری می شود،بلکه می تواند باعث مشکلات ساختاری شود

رطوبت ناشی از عایق واتراستاب حفره داردیواری

اگر فکر می کنید که خانه شما تحت تاثیر رطوبت ناشی از عایق دیوار حفره قرار گرفته است،

شما می توانید اقداماتی را برای محافظت از خانه، سلامت خود انجام دهید

1-با شرکتی که عایق دیوار حفره نصب کرده اید، تماس بگیرید و از آنها بخواهید که مرطوب را بررسی و آنچه را که میتوانید یرای حل آن انجام دهید

2- اگر شما یا مالک قبلی تضمین 25 ساله برای عایق بندی دیوار حفره داده شد،می توانید با آژانس تضمین عایق حفره قرار داد راتنظیم کنید

3- هر گونه نقص ساختمان که می تواند بر عایق دیوار حفره و کمک به رطوبت تاثیر می گذارد را تصحیح کنید

4- عایق دیوار حفره را بردارید

5- اگر خانه شما در معرض بسیاری از بارش باران باد باشد، راه دیگری برای محافظت از خانه شما از آب وجود دارد.

یکی ز پوششهای مقاوم در برابر آب خود را اعمال کنید و دیواره های خود را خشک نگه دارید،

در عین حال اجازه دهید آنها نفس بکشند