میان بلت

میان بلت

میان بلت

میان بلت یکی از متعلقاتی است که در فرایند بتن ریزی کاربرد مهمی دارد. این قطعه در ابعاد و کاربرد های مختلف تولید و عرضه می شود.در حین بتن ریزی میتوان از میان بلت استفاده کرد و قالب ها به هم چفت کرد. همانطور که گفتیم برای کاربرد های مختلف میان بلت با جنس های مختلف ساخته شده است که افراد با توجه به نیاز خود قطعه مناسب را انتخاب کرده و استفاده کنند.

 انواع میان بولت ها

  •  پلاستیکی یا پی وی سی
  • چدنی
  • فنری و غیره

 کاربرد میان بلت ها

  • دو قالب را بر روبروی هم چفت می کند
  • فاصله بین قالب ها در یک ردیف را ثابت نگه می دارد
  • بعد از اتمام بتن ریزی و باز شدن قالب محل بولت را آب بندی می کند

میان بلت آب بند پلاستیکی

از این میان بلت برای آب بندی مخازن و استخرها استفاده می شود.

میان بلت آب بند چدنی

این نوع از میان بلت با روش ریخته گری تولید می شود و جنس آن نشکن است.مغزی آب بند چدنی نام دیگر این میان بلت است. این میان بلت در ابعاد ثابت تولید می شود و به وسیله بلت و مهره و واشر به پشت بندهای عمودی متصل می شود.

 میان بلت آب بند فنری

 میان بلت آب بند فنری دارای دو نوع دنده ریز و دنده درشت می باشد. در دو طرف این میان بلت دو مهره فنری قرار دارد. اندازه میان بلت فنری متناسب با ضخامت دیوار قابل انعطاف است . این بلت با کمک سایر قطعات مثل واشر و مهره و .. به پشت بندهای عمودی متصل می گردد. فاصله بین دو پنل فلزی و فشار جانبی بتن ها به وسیله این بلت تحمل می شود.