داربست مدولار چکشی چیست؟

این نوع داربست از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است.

این نوع داربست ها در طو لهای 0/5  متر، 1 متر، 1/5 متر، 2 متر ، 2/5 متر و 3 متر تولید می شوند

و با قراردادن سرجک های قابل رگلاژ در قسمت بالائی و پایه جک های قابل رگلاژ در قسمت پائین داربست مدولار 

برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد.

نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست مدولار به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد

و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین صورت می گیرد.

 

"<yoastmark

داربست های مدولار

داربست مدولارچکشی یک داربست سیستم است که شامل اجزای پیش ساخته شده می باشد این سیستم بر اساس گوه (متصل کردن لوله) است.

اتصال سریع وآسان تحمل باربری وهمچنین قطعات تقویت کننده به یکدیگر را با استحکام بسیار بالا انجام می دهد،

این نوع سیستم داربست در کاربرد های مختلف صنعت مورد استفاده می شود، سیستم های داربست مدولار چکشی می توانند

برای ایجاد مراحل فرایند مورد استفاده قرار گیرد، زمانی که شکل صورت ساختمان بسیار پیچیده است داربست مدولار کار رابرای ما اسان می کند

ساخت داربست های نمایشی استاندارد سخت است در این گونه موارد داربست مدولار ، داربست مدولار چکشی جایگزین بهتر است

زیرا می توان آن را به هر شکل تنظیم کرد و می توان آن را نیز در داخل ساختار نمایشی نصب کرد،

سیستم داربست مدولار، داربست مدولار چکشی متشکل از قطعات تکی است که می تواند انعطاف پذیر با یکدیگر ترکیب شود

همچنین دارای مزایای خاصی برای ذخیره سازی وحمل ونقل می باشد

سیستم انتخابی در کاربردهای سنگین است که ایمنی، سرعت وهمه کاربرد nstant HD اهمیت دارد

آن فرآیند تکمیل فرآیند تولید فرآورده های فرآوری شده ما یک پیشرفت تکنولوژیکی است که در برج های آلومینیومی ما برای بیش از 50 سال استفاده

بر روی سیستم کشترک از رهبران بازار در استفاده و توسعه این فناوری باقی مانده است

تفاوت مدولار و داربست چیست؟

داربست مدولارچکشی و سیستم یکی می باشد، تنها نام انها مجزا است ر. آنها همچنین به عنوان داربست پیش ساخته شناخته می شوند

این به این دلیل است که اجزای سازنده در حال حاضر تولید می شوند و دقیقا برای هدف مورد نظر طراحی شده اند کمبود اجزای سست در سیستم،

مدولار و یا داربست مدولار چکشی پیش ساخته وجود دارد که باعث می شود آن را انتخاب ایده آل این نشان می دهد

که هر دو مقرون به صرفه و زمان موثر است، بنابراین امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد های داربست های مدولار

داربست مدولار چکشی

.  مفاصلب مدولار

. داربست های نما

. برج پله

. داربست برج

. داربست متحرک

. داربست فلات

. فریم های عبور

. حمایت از داربست

. سازه های ویژه مانند مراحل، رویداد وغیره