قالب مدولار ستون

قالب مدولار ستون

قالب مدولار ستون

برای قالب بندی انواع ستون بتنی با مقاطع مربع یا مستطیل می توان از ترکیب مختلف قالب های مدولار، کنج های بیرونی و یا نبشی های پانچ شده استفاده نمود. برای اتصال قالب ها ، کنج ها و نبشی ها از پین و گوه استفاده می شود. با توجه به ابعاد مختلف قالب ها و کنج ها و ترکیب های مختلفی که ایجاد می نمایند می توان ستون های مختلفی را به ابعاد دلخواه طراحی و اجرا نمود.