قالب بندي تيرو دال

قالب بندي تيرو دال

قالب بندي تيرو دال

 

قالب بندي تيرو دال

برای قالب بندی تیر ودال از قالب و کنج مدولار یا نبشی صفر و برای اتصال قالب ها از پین و گوه و کلمپس استفاده می شود . برای نگهداری قالب تیر از جک های سقفی صلیبی شکل(T) یا داربست استفاده می شود.

اجرای قالب بندی تیر و دال با ترکیب قالب های مدولار و کنج های بیرونی و نبشی پانچدار میسر می شود. زیرسازی این قالب بندی، توسط جک های سقفی و یا داربست های مدولار انجام می شود. شرکت تنها پولاد ارائه دهنده کلیه خدمات قالب و انواع قالب های بتنی .