قالب بندي تيرو دال

 

قالب بندي تيرو دال

برای قالب بندی تیر ودال از قالب و کنج مدولار یا نبشی صفر و برای اتصال قالب ها از پین و گوه و کلمپس استفاده می شود . برای نگهداری قالب تیر از جک های سقفی صلیبی شکل(T) یا داربست استفاده می شود.