قالب فونداسیون چیست؟

انواع سازه ها را میتوان با ترکیب پانل های مدولار که با نامهای قالب فونداسیون ، قالب فلزی ، قالب بتن، قالب فلزی بتن شناخته می شود،

کنج های بیرونی و داخلی به راحتی طراحی و اجرا نمود.اتصالات قالب فوندانسیون نیز با گوه های نر و ماده،

لوله و گیره متوسط و پشت بندهای مورد نیاز انجام می شود.

فونداسیون یک سیستم ساختاری است که بنا وزیر ساخت ساختمان قرار می گیرد و بارهای خود را مستقیما به زمین منتقل می کند،

امروزه فونداسیون های طراحی شده اند که ظرفیت بار کافی را با توجه به نوع زیرزمین ارزیابی می کند واین کار توسط مهندسان طراحی سازه انجام می شود.

برای جلوگیری از آسیب از چرخه های مکرر یخ زدایی، بنا باید زیر خط یخ زده باشد.

ساختمان های مسکونی کم ارتفاع تقریبا همه در ساختار های گسترده، قالب فونداسیون

(معمولا بتن)پشتیبانی می شوند که از دیوارها و فونداسیون پشتیبانی می کند و بار را در یک منطقه بزرگتر توزیع می کنند،

بتن درجه پرتو حمایت مبنایی جدا شده، اسکله ها ، یا شمع ممکن است درسطح زمین به خصوص در یک ساختمان در حال احداث می گیرد

دیگر سیستم های پشتیبانی از بارهای سنگین شامل شمع ها یا فنداسیون وستون های مخروطی بتنی  استفاده می شود

در ساخت یک بنا  یک پایه شناور ، متشکل از سازه های سفت و سخت، قالب فونداسیون موثر است

که در چنین عمقی قرار گرفته اند که وزن خاک حذف شده به جای آن برابر با وزن ساخت و ساز پشتیبانی می شود

انواع قا لب بندی فونداسیون ، قالب بندی فونداسیون ، نحوه انجام قا لب بندی فونداسیون ، قالب بتن خاص ، قیمت قالب بندی فونداسیون و

مطالعه بیشتر در سایت تنها پولاد

قالب فونداسيون
قالب فونداسيون

 رعایت الزامات قالب فونداسیون

طراحی و ساخت یک بنیادهای خوب باید برخی از الزامات اساسی داشته باشد که نباید نادیده گرفته شود

1-طراحی و ساخت بنیاد به گونه ای انجام می شود که بتواند بارهای باران را به خاک منتقل کند.

این انتقال باید بگونه ای انجام شود بدون این که به هیچ شکل از حل و فصل منجر شود که می تواند

به هر شکلی از مسائل پاکسازی ساختار منجر شود

2-با داشتن یک ساختار سفت و سخت و قالب فونداسیون مناسب، می توان از سکونت اختلافات جلوگیری کرد.

این مسائل در مناطقی که بارهای همپوشانی در طبیعت یکنواخت نیست، بیشتر مشهود است

3-بر اساس خاک و منطقه توصیه می شود که زیر بنا عمیق تر باشید تا بتواند هرگونه آسیب یا ناراحتی را حفظ کند.

این به علت مشکل انقباض و تورم به علت تغییرات دما به طور عمده ایجاد می شود

4-محل فونداسیون انتخاب شده باید یک ناحیه باشد که تحت تأثیر آثار یا عوامل آینده قرار نگیرد

هدف از استفاده قالب فونداسیون

-برای توزیع وزن ساختار در منطقه بزرگ به منظور جلوگیری از بارگذاری بیش از حد خاک زیر

-برای ساختن سازه ها علیه نیروهای طبی تغییرناپذیر مانند زمین لرزه، سیل، سرمازدگی، گردباد یا باد

-برای بارگذاری زیر سطح به طور مساوی و در نتیجه جلوگیری از حل و فصل نابرابر

-برای ارائه یک سطح برای عملیات ساخت

-برای ساختن فونداسیون عمیق به زمین و در نتیجه افزایش ثبات آن، جلوگیری از بارگیری

بنیاد مخصوص طراحی شده در جلوگیری از حرکات جانبی مواد پشتیبان کمک می کند

خرید قالب فلزی نو