سرجک 60 سانت

سرجک 60 سانت ، پیچ تنظیم 60 سانت

سرجک 60 سانت هم به مانند سایر جک ها از سه قسمت تشکیل شده است:

1- بولت تمام رزوه 32

2- مهره کلنگی 32

3- ورق u شکل

seobartar1

Write a Reply or Comment