روان کننده پلی نفتالین

روان کننده پلی نفتالین

روان کننده پلی نفتالین :

روان کننده بتن بر پایه پلی نفتالین سولفونات با خاصیت کاهش آب و افزاینده کارایی بتن می باشد.

خواص و اثرات روان کننده پلی نفتالین :

 • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
 • سهولت پمپاژ
 • ممانعت  از آب انداختگی بتن
 • بالا بردن مدت زمان کارایی بتن
 • ممانعت از خزش و انقباض بتن
 • عدم ایجاد ترک های سطحی
 • ایجاد سطوح صاف و یکنواخت برای بتن اکسپوز یا خوش نما
 • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % الی 12 %

موارد کاربرد :

 • بتن ریزی تیر ها ،بتن دال ها، پل ها،ستون ها و دیوار های برشی
 • ساخت بتن هایی که مصالح سنگی آنها درصد جذب آب زیادی دارند
 • مناسب برای پمپاژ سریع بتن و بتن ریزی با استفاده از پمپ
 • ساخت بتن های پرمقاومت
 • کاهش میزان آب انداختگی  و جدایی سنگدانه ها
 • در بتن هایی که  دانه بندی مناسبی ندارند باعث افزایش مقدار چسبندگی مصالح می شود.
 • مناسب برای بتن ریزی با قالب های لغزنده

میزان مصرف :

میزان مصرف روان کننده پلی نفتالین می تواند در محدوده  5/. الی 5/1 درصد وزن سیمان مصرفی است که مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش کارگاهی مشخص می شود.

روش مصرف :

روان کننده بتن را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا

روان کننده را  با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط نمایید وسپس به بتن اضافه نمایید. پس از اختلاط کامل

عملیات بتن ریزی را کامل نمایید.