رابط میان بلت

رابط میان بلت

رابط میان بلت

رابط میان بلت : این قطعه اتصال میان رابط لوله ای و مخروطی بوده که وظیفه درگیری را در بتن ایجاد کرده و داخل سازه بتنی دفن میگردد.

قطعه ای کارآمد برای آب بند نمودن انواع سازه های بتنی نظیر مخازن و استخرها که نیاز به آب بندی دارند.
میان بلت پلاستیکی برای عبور بلت در قالب بندی استفاده می شود. این رابط ها دارای قطعات مختلفی هستند.