بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم

بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم

بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم

 

بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم : بلت عصایی یا (گیره سولجر) وظیفه اتصال سولجر به لوله پشت بند قالب را به عهده دارد. سولجر ها از ورق فولادی ST-37 به ضخامت 3 میلی متر که بصورت ناودانی، دوبل می شوند و در طولهای مختلف تولید می گردد.آن ها در اندازه های استاندارد 1، 1/5، 2، 2/5  و 3  متر تولید می شوند.

بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم چیست ؟

این وسیله یکی از بهترین و محکمترین وسیله های قالب بندی بتن است که در دیوارهای حائل یکطرفه به عنوان پشت بندهای عمودی و همچنین در کفراژبندی های سقف و دالهای بتنی و همچنین پوترها و کفراژ بندی جهت ساخت پل های بتنی به عنوان عضو باربر مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت قالب را در برابر فشارهای جانبی بتن به هنگام بتن ریزی بالای برد و از اعوجاج قالبها جلوگیری می کند.