اسپیسر

اسپیسر

اسپیسر

اسپیسرها قطعاتی کارآمد در صنعت ساختمان هستند که  مزایای بسیاری از جمله ایجاد پوشش میلگردی مناسب دارند. اسپیسر یا فاصله نگهدار در سایزهای مختلف ایجاد پوشش های میلگردی از 15mm تا 150mm طراحی و تولید شده اند . مهم ترین ضعفی که در یک سازه بتن مسلح مطرح است بحث خوردگی میلگردها می باشد . هوا ، رطوبت ، کلرایدها ، سولفونات ها و سایر عوامل خورنده محیطی می توانند با نفوذ به درون جان بتن میلگردها را دچار خوردگی نمایند که این خوردگی در نهایت باعث وارد شدن صدمات جدی به سازه خواهد شد.

اسپیسرها انواع متفاوتی دارند که از هرکدام در موارد مختلفی استاده می شود . کارایی انواع اسپیسرها بستگی به نوع استفاده شما دراد.

اسپیسر مینی فیکس جهت مصرف در انواع سقف های بافته شده و کف ها که با میلگردهای سبک اجرا شده اند مناسب می باشد.

در سطوح عمودی با وزن متوسط از اسپیسر خورشیدی یا چرخی یا ویلسان استفاده می کنند.