اسپیسر هارد فیکس

اسپیسر هارد فیکس

اسپیسر هارد فیکس بهترین و مناسب ترین نوع اسپیسر است برای کف های سنگین و پرتراکم مانند : تیرها(پوترها)، شناژها ، کف های سنگین (دال بتنی ) و همچنین فونداسیون . این نوع اسپیسر جهت استفاده برای میلگردهای 18 الی 32 میلیمتر پیشنهاد می شود.