اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس

اسپیسر مینی فیکس جهت مصرف در انواع سقف های بافته شده و کف ها که با میلگردهای سبک اجرا شده اند مناسب می باشد. برای میلگردهای 6 الی 14 میلیمتر پیشنهاد می شود که از اسپیسر مینی فیکس استفاده شود.