اسپیسر دابل فیکس

اسپیسر دابل فیکس

اسپیسر دابل فیکس یک قطعه بسیار مفید و کارآمد است جهت میلگرد دال های دو شبکه.

دابل فیکس از دو بخش پایه و هد تشکیل شده است که به هنگام مصرف می بایست که بر روی هم مونتاژ شوند. استفاده از این اسپیسر دابل فیکس موجب دقیق تر شدن فاصله شبکه های میلگرد از یکدیگر می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.