پیچ تنظیم
پیچ تنظیم

پیچ تنظیم یا سرجک قابل رگلاژ قطعه ای است تشکیل شده از پیچ، کلگی u شکل و مهره کلنگی که جهت تنظیم فاصله موجود ، در قسمت بالای داربست قرار می گیرد.