سولجر

سولجرها از ورق فولادی ST-37 به ضخامت 3 میلی متر که بصورت ناودانی، دوبل می شوند و در طولهای مختلف تولید می گردد.

سولجرها در اندازه های استاندارد 1، 1/5، 2، 2/5  و 3  متر تولید می شوند.

Tags:

نوشتن نظر