سولجر

از ورق فولادی ST-37 به ضخامت 3 میلی متر که بصورت ناودانی دوبل می شوند و در طولهای مختلف تولید می گردد.

Tags:

Write a Reply or Comment