دستگاه خم و برش میلگرد اصفهان

در بیش تر ساختمان هایی که ساخته می شوند از میلگردها برای استحکام بخشیدن به سازه های بتنی استفاده می کنند . برای استفاده از این میلگردها آن ها را برش می دهند و یا خم می کنند . برای انجام این کار به دستگاه هایی نیاز است که دستگاه خم و برش میلگرد نام دارد .خرید دستگاه خم و برش میلگرد اصفهان و سایر شهر ها با تنهاپولاد.

برای تهیه ی انواع تجهیزات و لوازم ساختمان سازی به خصوص خرید و فروش تجهیزات قالب بندی بتن و … می توانید با ما تماس بگیرید.

دستگاه خم و برش میلگرد

بتن بعد از مدتی از هم گسیخته می شود برای جلوگیری از این اتفاق بتن توسط میلگردها مقاوم می شود به این کار آرماتور بندی می گویند . آرماتوربندی از مراحل مهم ساخت ساختمان های بتنی است و باید با دقت تمام انجام بگیرد . برای این مرحله مهم باید میلگردها خم و یا برش داده شوند این کار اگر میلگردها نازک باشند با دست و اگر ضخیم باشند توسط دستگاه انجام می گیرد .

دستگاه خم و برش میلگرد توسط شرکت ها و در شهرهای مختلف ساخته می شوند یکی از این نمونه ها دستگاه خم و برش میلگرد اصفهان است . خم و برش میلگردها به سه راه انجام پذیر می باشد :

  • خم و برش میلگرد به روش دستی :در این روش از دستگاه خم کن دستی استفاده می شود . فک زیری بر دستگاه سوار می کنند سپس فک رویی را روی آن سوار می کنند سپس میلگردها را بین این دو فک محکم می کنند و خم و یا برش می دهند .
  • خم وبرش میلگردها به شیوه نیمه اتوماتیک : در این راه از دستگاه های نیمه اتوماتیک برای خم و برش میلگرد استفاده می شود .
  • خم وبرش میلگرد به روش تمام اتوماتیک : در این روش از دستگاه های تمام اتوماتیک برای خم و برش میلگرد استفاده می کنند .

به طور کلی برای خم و یا برش میلگردها باید نکاتی را رعایت کنیم تا این کار به بهترین شکل انجام بگیرد :

  • نقشه و طرحی که مطابق آن می خواهیم میلگردها را برش و یا خم کنیم باید قبل از آغاز کار آماده باشد تا بدانیم می خواهیم چه کار کنیم .
  • باید خم کردن میلگردها بدون دادن حرارت به آن ها انجام بگیرد .
  • سرعت خم کردن میلگردها متناسب با دمای هوا و ضخامت میلگردها تنظیم می شود . اگر هوا سرد باشد و ضخامت میلگردها هم زیاد باشد سرعت خم کردن میلگردها را کاهش می دهند .
  • زمانی که خم کردن میلگردها را با دست انجام می دهیم باید میزی را برای این کار در نظر بگیریم تا میلگرد به شکل صاف روی آن قرار بگیرد و غیر از جایی از میلگرد که می خواهیم خم کنیم جای دیگری خم نشود وصاف بماند .
  • اگر شکلی که می خواهیم به میلگرد بدهیم پیچیده است باید آن را در اندازه واقعی بسازیم و حین کار از آن استفاده کنیم .
  • قبل از کار با میلگردها باید اندازه ها آن را بادقت بررسی کنیم و فقط به چشمان خود اطمینان نکنیم .

دستگاه خم و برش میلگرد اصفهان

شما می توانید دستگاه خم کن و برش میلگرد اصفهان را از شرکت های تنها پولاد تهیه کنید .

نوشتن نظر