استفاده از سولجر

در چه جاهایی استفاده از سولجر مناسب است؟ در اجرای سازه های سنگین و مرتفع نظیر پل ها و همچنین به عنوان پشت بند قالب (نگهدارنده قالب) نیز استفاده می شود.

در دیوارهای حائل با استفاده از بولت های عصایی ، سولجرها بر روی پانل های قالب مدولارو لوله پشت بند ثابت می شوند که پس از اتمام بتن ریزی با آزاد شدن بولت های تمام رزوه و سپری شدن ساعاتی از زمان بتن ریزی ، دیگر نیازی به باز کردن کامل قالبهای دیوار نیست و می توان مجموعه قالبها و لوله های پشت بند و سولجرها را بصورت یک پانل کامل با جرثقیل جابجا نمود. با این روش سرعت اجرا در قالب بندی بالا می رود و در نتیجه دیوارها زودتر از وقت معمول، آماده بتن ریزی می شوند.

 

نوشتن نظر