ورق فلزی دست دوم
ورق فلزی دست دوم

در ابعاد مختلف  1000*500*2mm ,  1200*600*2mm ,  1000*500*2.5mm ,  1200*600*2.5mm ,  1000*500*3mm ,  1200*600*3mm  و……