قوطی (پروفیل) دست دوم
قوطی (پروفیل) دست دوم

قوطی (پروفیل) در ابعاد 40*80  ، 100*70 و …  در اندازه های 1 تا 6 متری.